O společnosti

Krabat cz s.r.o.

Společnost Krabat cz s.r.o. byla založena v březnu roku 2002, kde navazuje na předchozí živnostesnkou činnost jejich členů již od roku 1993.

Na začátku se firma věnovala třem hlavním směrům:

  1. tvorbě datových aplikací a uživatelských interfaců
  2. výukou počítačových aplikací (především produktů MSOffice)
  3. správcovství hardwarových zařízení

Postupem doby byly aktivity v oblasti výuky a správy HW postupně omezovány, kdy od počátku roku 1996 se firma výhradně věnuje analýzám a tvorbě databázových aplikací a uživatelských rozhraní. Firma je svou činností zaměřena především na obchodní společnosti a rozpočtové organizace. Pro obchodní společnosti firma vyvinula řadu analytických a reportovacích systémů, evidenčních aplikací, datových interfaců a systémů na datové propojení poboček s centrálou. Většina těchto aplikací je datově propojena na účetní a obchodní aplikaci společnosti (především na SunSystem a SCALA). Pro rozpočtové organizace firma vyvinula systém na evidenci a analýzu přidělování dotací, s následným sledováním a učetním zpracováním realizace přidělených dotací. Dále se firma věnuje vytváření rezervačních aplikací (reservace aut, zasedacích místností, …). Firma v současnost vyvíjí své aplikace na platformě .Net a MSSQL serveru, v minulosti také na platformě MS Accessu a MS Excelu. Celkem firma realizovala cca 52 aplikací.

Dále následují vybrané reference, rozdělené dle typu doplněné o název aplikace.

Rozpočtové organizace:

Obchodní společnosti: